Všeobecné vyhlásenie

Prístupom na stránky spoločnosti Urologicko-onkológ. amb., s.r.o. (ďalej len „Urologicko-onkologická ambulancia“) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • Všetky informácie obsiahnuté na tejto stránke (texty, obrázky, súbory, nástroje a iné) a ďalších súvisiacich doménach a internetových serveroch sú majetkom spoločnosti Urologicko-onkologická ambulancia. Všetky práva sú vyhradené a chránené zákonom o autorských právach a ďalšími súvisiacimi ustanoveniami. Reprodukcia, prevod, rozširovanie, alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Urologicko-onkologická ambulancia je zakázaná. Používanie týchto informácií je povolené iba pre osobné, neobchodné účely.
  • Spoločnosť Urologicko-onkologická ambulancia nekontroluje a nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
  • Používaním stránky spoločnosti Urologicko-onkologická ambulancia prehlasujete, že ste porozumeli a súhlasíte s týmito podmienkami používania. Spoločnosť Urologicko-onkologická ambulancia si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránky spoločnosti Urologicko-onkologická ambulancia.
  • Spoločnosť Urologicko-onkologická ambulancia rešpektuje právo na ochranu osobných údajov používateľov a zaväzuje sa ich chrániť. Chce vás preto podrobne informovať o zásadách a postupoch práce s internetom, ktoré prijala na ochranu vášho súkromia a pri zaobchádzaní s vašimi osobnými informáciami, ktoré jej boli on-line zverené. Server, ktorý umožňuje sprístupnenie tejto stránky, môže byť umiestnený mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate a z ktorej pristupujete na túto stránku, avšak spoločnosť Urologicko-onkologická ambulancia bude zhromažďovať, spracovávať a používať osobné informácie iba v súlade s týmito zásadami.
  • Spoločnosť používa vaše osobné informácie iba za účelom plnenia vašich požiadaviek a poskytovania lepších služieb. Bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej nezúčastnenej tretej strane.
  • Spoločnosť Urologicko-onkologická ambulancia vám zasiela iba tie materiály, ktoré ste si vyžiadali. Ak sa rozhodnete, že chcete takéto zasielanie zrušiť, bude to rešpektovať.
  • Spoločnosť Urologicko-onkologická ambulancia si vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť zverené informácie, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy.
  • Prezeranie stránky spoločnosti Urologicko-onkologická ambulancia je možné aj bez identifikácie a poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.
  • Spoločnosť Urologicko-onkologická ambulancia nekontroluje a nezodpovedá za to, akým spôsobom je zaobchádzané s vašimi osobnými údajmi stránkami, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.